Fra modkultur til forening

Engang var det en flok franske drenges oprør mod et kedeligt liv i forstæderne – i dag er det blevet en del af foreningslivet i Danmark.
Parkour?

Af Lars Andersson

Det var da noget med en flok oprørske drenge, der sprang rundt på hustage, mure og andet forefaldende materiale i de franske storbyers trøsteløse forstæder.
Ja, det var det engang.
I dag er parkour også en del af det Forenings-Danmark, vi alle kender så godt.
Det fortæller et af de første sammenhængende forskningsprojekter om det subkulturelle fænomen, nemlig Signe Højbjerre Larsens ph.d.-afhandling ’Parkour. Institutionalisering af en ny bevægelseskultur i Danmark’.
”Det startede som en modkultur i Frankrig, men det bredte sig hurtigt som en steppebrand. Bl.a. fordi parkour rammer tidsånden med den innovative byudvikling, som alle storbyer har gennemgået i de sidste årtier,” forklarer Signe Højbjerre Larsen til Sport Executive.

LÆS OGSÅ: DET ER SOMMER OG MOTIONSTID

”Man kan vel egentlig sige, at parkour-bevægelsen var forud for sin tid. Den passer perfekt til det moderne samfund og det moderne menneske, der skal kunne bevæge sig lige dér på stedet og bruge byens rum,” siger Signe Højbjerre Larsen.

Gymnastik i nye klæder

”Samtidig peger den tilbage på den klassiske danske gymnastik. Det er de samme bevægelser blot i en anden kontekst. Man kan sige, at ringen sluttes tilbage til de alsidige bevægelser og brugen af hele kroppen, som den klassiske gymnastik stod for – før der rigtig var noget, der hed sport. Altså det helt basale: En alsidig kropslig dannelse,” fortsætter Signe Højbjerre Larsen.
Netop parkours både klassiske og nutidige tilgang til bevægelse, kropslig udfoldelse og leg har da også fået en lang række foreninger, først og fremmest i DGI-regi, til at tage fænomenet til sig. Der findes godt nok ikke nogle empiriske data på, hvor mange foreninger der har taget parkour ind under paraplyen, men Signe Højbjerre Larsen foretog sit eget lille tjek på Google – og her dukkede mindst 90 foreninger op med tilbud om parkour over et tre dages tilbudstjek. Lige som i øvrigt mange af de oprindelige parkour-udøvere af sig selv organiserede sig i foreninger med de særlige fordele, det giver i Danmark. Derudover er parkour, ifølge Signe Højbjerre Larsens ph.d.-afhandling, også blevet en integreret del af idrætsundervisningen på mange uddannelsesinstitutioner fra folkeskoler over gymnasier til efterskoler og højskoler. Også fordi parkour jo netop blot kræver byens rum, en simpel gymnastiksal med de klassiske gammeldags redskaber eller en af de efterhånden 70 parkour-faciliteter, der er skudt op i Danmark i de senere år.

LÆS OGSÅ: FIND CYKLEN FREM

”Parkour har netop et stort sundhedspolitisk potentiale samfundsmæssigt set, fordi det kræver så lidt. Og fordi man samtidig bruger hele kroppen og alle musklerne i leg og bevægelse,” konstaterer Signe Højbjerre Larsen.

På pension over bænken

Netop det samfundspolitiske sundhedsaspekt i parkour har man da også opdaget i England. Her har flere kommuner i og omkring London via kommunale og statslige midler samt gang i parkour for mennesker over 60 år, bl.a. for at styrke motorikken, kropsbevidstheden, livsglæden og legen. Som 84-årige George Jackson fra Sydlondon udtrykker det til engelske medier:
”Jeg lever alene. Så parkour er en mulighed for mig for at komme ud af huset og holde mig både fysisk og psykisk sund. Det sociale aspekt var selvfølgelig hovedårsagen til, at jeg meldte mig til. Men alle har også fået det fysisk bedre.”
George Jackson er blot en blandt mange, der har erstattet den daglige gåtur i parken med forcering af bænke og andre forhindringer i selvsamme park – under kyndig ledelse af Parkour Dance. Og som Parkour Dance’s direktør, Jade Shaw, forklarer det:

LÆS OGSÅ: KOM JORDEN RUNDT

”Parkour er om at se sin angst i øjnene. At tage et lille skridt over en bænk kan være meget mere end et spektakulært stunt på et hustag. Det handler om at overvinde sin frygt, styrke sin selvtillid og stole på kroppen. Det er for alle aldre…”